DAFTAR GURU

SMAN 58 JAKARTA

 

 

No Foto Nama Lengkap NIP NRK GOL  Jabatan
1   Drs. Dwi Arsono, M.Si 196311271991031002  Kepala Sekolah

Guru Bidang Studi Fisika

2   Dra. Tri Vivery Perjianti, MM, M.Pd 196409111988102001 146132 IV/C  Guru Biologi

Wali Kelas XI IPA C

Pembina Ekskul KIR

3   Dra. Ambarikma Lukitawati 196210041988032002 160596 IV/B  Guru BK
4   Timo Purba, S.Pd 195912171985012001 160560 IV/B  Guru Sosiologi
5   Dra.Noneng Indrawati, MPd 196407241988032005 138919 IV/B Guru Ekonomi / Akuntansi

Wali Kelas XII IPS A

6   Dra.Candra I Moni 196307191989032005 136922 IV/B  Guru PJOK

Wali Kelas X MIPA A

7   Hj. Yulmailis, S.Pd, MM 196605141991032004 165151 IV/B  Guru Kimia

Wali Kelas XI MIPA D

8   Dra.Hj. Nining Setianingsih 196506111989032004 142766 IV/A  Guru Bahasa Inggris

Wali Kelas XII MIPA C

Pembina Ekskul English Club

9   Gatot Nurjio, S.Pd 196301021987031016 136931 IV/A  Guru Matematika

Wali Kelas XI MIPA B

10   Susi Rohidah, S.Si 196412021988032002 159311 IV/A  Guru Fisika

Wali Kelas X MIPA B

11   Drs.Irawan 196305031992031010 160597 IV/A  Guru BK

Staff Humas

12   Dra.Hj. Siti Maryam 196601221993032004 160584 IV/A  Guru Kimia

Staff Kesiswaan

13   Titi Sumiarti, S.Pd 196805301991012001 160589 IV/A Guru Biologi

Wali Kelas XII MIPA D

14   Dra.Tini Suharyati 196409291993032003 160559 IV/A  Guru Agama Islam

Staff Sarana dan Prasarana

Pembina Ekskul Rohis

15   Sukur Widodo, S.Pd 196510251990011001 160588 IV/A  Guru Biologi

Koordinator Laboratorium

Wali Kelas XI MIPA A

16   Dra. Anita Basaria 196409071991032008 136941 IV/A  Guru Agama Kristen Protestan

Pembina Ekskul Rohkris

17   Wiwi Sudarwati, S.Pd 196711271994032006 160568 IV/A  Guru Matematika

Wali Kelas XII MIPA B

18   Bambang Hartono, S.Pd 196308311986021002 160594 IV/A  Guru Seni Budaya / Seni Musik

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

19   Iis Nurtaty, S.Pd 196803201991032006 160562 IV/A  Guru Bahasa Indonesia

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

20   Dra.Sri Redjeki 197105061998032005 160567 IV/A  Guru Matematika

Wali Kelas XII IPS B

Pembina Ekskul PMR

21   Alsinatun, SPd 197305301999032004 165533 IV/A  Guru Bahasa Indonesia

Wali Kelas XI IPS D

22   Dadang Supriana, S.Pd 196311141992031003 137795 IV/A  Guru Seni Budaya / Seni Rupa
23   Rahayu Sofiatun, MPd 196205291992032005 146201 IV/A  Guru Sejarah

Wali Kelas XI IPS C

24   Supriyanto, S.Pd, M.Si 196703061998021003 160561 IV/A  Guru Biologi / PKWU

Wali Kelas X IPS A

25   Elisabet Susilowati, S.Pd 195908161992032001 160607 III/C  Guru Sejarah

Wali Kelas XII IPS D

Pembina Ekskul Bola Basket

26   Purwidiati, S.Pd 197006252008012012 172029 III/A  Guru Ekonomi / PKWU

Wali Kelas XII MIPA A

27   Abdul Rofik, S.Pd 197108072008011017 171896 III/A  Guru Fisika

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

28   Tri Harjanti, S.Pd 197108082008012018 170120 III/A  Guru PPKN

Kepala Perpustakaan

29   Sugiri, S.Pd 197602192008011006 173106 III/A  Guru PJOK

Staff Kesiswaan

30   Marsudi Joko Widodo, S.Pd 196505102010081001 182118 III/A  Guru Bahasa Inggris

Wali Kelas X MIPA C

31   Heni Bagus Rochyani, S.Pd 197001242008012013 170279 III/A  Guru Bahasa Indonesia

Wali Kelas X IPS C

Pembina Ekskul Pramuka

32   Sutrisno, S.Pd. M.Pd. 196709142008011008 170302 III/A  Guru Matematika

Staff Kurikulum

33   Hapipah, ST 197312142014122003 186067 III/A  Guru Kimia / PKWU

Wali Kelas X MIPA D

Pembina Ekskul Seni Musik / Paduan Suara

34   Dhias Pramunia, S.Pd 198101082014122005 187034 III/A  Guru Bahasa Inggris

Piket

35   Amalia  Fitriany, S.Pd 198108102014122005 188228 III/A  Guru BK

Piket

Pembina Eksul Seni Tari dan Teater

36   Efendi Saleh, S.Pd 197305102016051001 190226 III/A  Guru Sejarah

Staff Kurikulum

37   Dra. Suparsi 196807272016062001 190902 III/A  Guru Sejarah

Wali Kelas XI IPS B

38   Drs. Bahrul Atik, S.Pd 196804072016111001 191909 III/A  Guru Geografi

Wali Kelas XI IPS A

Pembina Ekskul Gulat

39   Wiyono, S.Pd 196807252016111001 193215 III/A  Guru Matematika

Wali Kelas X IPS D

Pembina Ekskul Pramuka

40   Kris Sunarno Widadi, S.Pd 196906142017081001 193682 III/A  Guru Ekonomi / PKWU

Piket

Pembina Ekskul Hockey

41   Sri Hastono Nuswantoro, S.Kom 197106272014121001 187257 II/A  Guru B-TIK

Piket

Pembina Ekskul Sepakbola

42   Zainal Abidin, S.Kom 197404122014121004 186960 II/A  Guru B-TIK

Piket

Pembina Ekskul Paskibra

43   Ana Dwi Rohmawati, S.Pd  Guru Geografi

Piket

Pembina Ekskul Tae Kwon Do

44   Dwi Febrianti, S. Pd  Guru Bahasa Jepang

Piket

Pembina Ekskul J-Club

45   Bachrudin Nurzaman, S.Pd  Guru Agama Islam

Piket

Pembina Ekskul Rohis

46   Sigit Goentoro, M.Pd  199006152019031010  196279 III/A  Guru Bahasa Indonesia

Piket

47   Ayu Sundari, S.Pd  Guru Sosiologi / Sejarah
Piket
48   Yeni Dahniar, S.Pd  Guru PPKN
Piket
49   Kahayun, S.Pd  Guru Sejarah
Piket
50   Cyndi May, S.Pd  Guru BK
Piket